Algemene info

Voedselveiligheid is momenteel één van de belangrijkste items op de politieke agenda’s in de westerse wereld. Gezonde dieren staan aan de basis hiervan. Om de kwaliteit van ons voedsel te waarborgen is een goede diergezondheid essentieël. Een snelle en betrouwbare diagnose van dierziektes is daarbij van onschatbaar belang.

Merefelt Livestock Diagnostics is NEN-EN ISO 9001:2015 TUV gecertificeerd. 

Ons certificaat

Certificering is uitgevoerd door TÜV Nederland

Aan Merefelt Livestock Diagnostics (EG erkenningsnummer: 209049) wordt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit toestemming verleend om categorie 1-materiaal, categorie 2-materiaal en categorie 3-materiaal op grond van artikel 17, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 1069/2009 in samenhang met artikel 6.3 van de wet dieren van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (hierna: de verordening), te gebruiken voor diagnose en onderzoek.