Algemene info

Voedselveiligheid is momenteel één van de belangrijkste items op de politieke agenda’s in de westerse wereld. Gezonde dieren staan aan de basis hiervan. Om de kwaliteit van ons voedsel te waarborgen is een goede diergezondheid essentieël. Een snelle en betrouwbare diagnose van dierziektes is daarbij van onschatbaar belang.

=======

Merefelt Livestock Diagnostics is NEN-EN ISO 9001:2015 TUV gecertificeerd. 

Ons certificaat

Certificering is uitgevoerd door TÜV Nederland

=======

Aan Merefelt Livestock Diagnostics wordt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit toestemming verleend om categorie 1-materiaal, categorie 2-materiaal en categorie 3-materiaal als bedoeld in de artikelen 8, 9 en 10 van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 oktober 2009, tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (hierna: de verordening), te gebruiken voor diagnose en onderzoek.