Hygiënogrammen

In varkensstallen is het mogelijk hygiënogrammen te nemen om een goede reiniging te controleren. Kwalitatieve analyses (isolaties van bacteriën verantwoordelijk voor een faecale besmetting) en kwantitatieve analyses (kiemgetalbepaling) behoren tot de mogelijkheden.

Desgewenst kunnen er Rodacplaatjes en/ of swabs voor de monstername bij het laboratorium besteld worden.

Klik hier voor onze aanvraagformulieren.