Serologisch onderzoek

Met behulp van ELISA tonen we in serum- en melkmonsters antistoffen aan die door het lichaam aangemaakt  worden tegen een groot aantal virussen en bacteriën.

Om het verloop van bepaalde ziektes op een bedrijf gedurende lange tijd in kaart te brengen zijn werkzame monitoringsprogramma’s ontwikkeld. Deze programma’s kunnen specifiek per bedrijf aangepast worden. De uitslagen van deze monitoringsprogramma’s worden statistisch berekend en grafisch weergegeven. 

Om onze kwaliteit te waarborgen nemen we deel aan PTS ringonderzoeken van GD Animal Health.