Microbiologie

Binnen Merefelt Livestock Diagnostics beschikken we over verschillende onderzoekstechnieken.

Bacteriologie
Hiermee kunnen we een breed scala van bacteriën onderzoeken uit diverse materialen, o.a. Clostridium perfringens, Glaesserella parasuis (Glässer), Actinobacillus pleuropneumoniae (APP).
Ook mastitis-, water- en urineonderzoek wordt in ons laboratorium uit gevoerd. Ieder bacteriologisch onderzoek wordt zo nodig afgerond met een antibiotica gevoeligheidsbepaling.
Afhankelijk van de noodzaak en op advies van uw bedrijfsdierenarts kan van de bacteriën die een rol spelen op uw bedrijf, een staleigen vaccin gemaakt worden.

Sneltesten
We hebben sneltesten tot onze beschikking voor onderzoek naar diarree oorzaken bij kleine en grote herkauwers.

Parasitologie
Microscopisch onderzoek naar wormeieren en coccidiën.