Microbiologisch onderzoek

Bacteriologie
We isoleren een breed scala aan bacteriën uit diverse materialen. Ieder bacteriologisch onderzoek wordt zo nodig afgerond met een antibioticum gevoeligheidsbepaling.

Afhankelijk van de noodzaak en op advies van uw bedrijfsdierenarts is er een mogelijkheid tot aanmaak van een staleigen vaccin.

Parasitologie
We verrichten microscopisch onderzoek naar wormeieren en coccidiën.